Afscheidsbrief dokter Hermsen

Beste patiënten,

Na bijna 23 jaar moet ik u zeer tot mijn spijt meedelen dat ik definitief stop als uw huisarts. De hersenbloeding heeft te veel gevolgen, waardoor ik niet meer in staat ben om uw huisarts te zijn. We hebben samen veel meegemaakt. Helaas kan ik niet persoonlijk afscheid van u nemen. Ik wil u zeer hartelijk danken voor het vertrouwen dat u in mij heeft gesteld. Het ga u goed!

Het afgelopen jaar ben ik bedolven onder kaarten en andere blijken van belangstelling en medeleven, die u met zovelen aan mij heeft gestuurd. Het maakt me beduusd en ik dank u uit de grond van mijn hart daar heel hartelijk voor. Het betekent echt heel veel voor mij.

De overdracht van een huisartsenpraktijk kost tijd. Het is moeilijk om nieuwe huisartsen te vinden. Om ervoor te zorgen dat de zorg voor u en andere patiënten gewoon doorgaat, draag ik mijn praktijk over aan Huisartsenzorg Delft, opgericht door de Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL). Dit is een ondersteunende organisatie ván en vóór huisartsen. De toekomst van de praktijk is daarmee gewaarborgd. En de praktijk verandert uitdrukkelijk niet in een ‘commerciële praktijk’, waarover de media veel schrijven.

Wat betekent de overdracht concreet voor u?

  • De praktijk blijft gevestigd aan de Beukenlaan 4a, u bereikt die via het bekende telefoonnummer.
  • Dokter Kuip, Aline Tóth en het overige praktijkpersoneel blijven in de praktijk werken.
  • De website blijft gewoon in gebruik.
  • We dragen uw patiëntgegevens over aan Huisartsenzorg Delft om de continuïteit van zorg te waarborgen. Uw medische gegevens zijn alleen zichtbaar voor de zorgverleners die in de praktijk werken. Heeft u er bezwaar tegen dat we uw medisch dossier overzetten? Geef dit dan binnen vier weken aan ons door via een e-mail aan: info@dokterhermsen.nl

 

Delft, 29 juni 2023

Charlotte Hermsen, huisarts                 M. van Wijk, Huisartsenzorg Delft