Klachtenregeling

U bent patiënt bij Huisartsenzorg Delft. Hoewel ongewenst, kan het natuurlijk voorkomen dat u een klacht heeft over een bepaalde gang van zaken. Huisartsenzorg Delft vindt het belangrijk te weten waarover u ontevreden bent. Daarom hebben we een klachtenregeling met als doel uw klacht op te lossen en/of (soortgelijke) klachten in de toekomst te voorkomen.

 

Klacht

Een klacht is een individuele uiting van onvrede of ongenoegen over een behandeling, bejegening of gedraging die u als onjuist, onvoldoende of onterecht ervaart. Een klacht kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de wachttijd, op de medische behandeling, op de manier waarop u te woord wordt gestaan of op andere zaken in onze huisartsenpraktijk.

 

Mogelijkheden

U bespreekt uw klacht met degene die de klacht heeft veroorzaakt. Dit is vaak de meest eenvoudige manier om de klacht op te lossen.

 

U downloadt het klachtenformulier en vult het in. U levert het ingevulde klachtenformulier in bij een van de doktersassistentes of praktijkondersteuner van Huisartsenzorg Delft. U kunt het formulier ook e-mailen naar: info@huisartsenzorgdelft.nl. Vervolgens neemt een van de medewerkers van Huisartsenzorg Delft contact met u op. We streven ernaar om uw klacht binnen twee weken na ontvangst af te handelen.

 

Vindt u het lastig of ongewenst om uw klacht rechtstreeks aan ons kenbaar te maken of bent u na onze reactie nog steeds ontevreden? Dan bespreekt u uw klacht met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Deze klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing. Hij of zij kiest geen partij en heeft geen oordeel. Alles wat u met de klachtenfunctionaris bespreekt, is strikt vertrouwelijk.

Wilt u uw klacht bespreken met een klachtenfunctionaris van de SKGE? Dien uw klacht dan in bij de SKGE via een in te vullen formulier.

Komt u er met bemiddeling van de klachtenfunctionaris nog niet uit, dan kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens patiënten en uit leden namens huisartsen. Een ambtelijk secretaris die tevens jurist is, staat de commissie bij. Het oordeel van de geschilleninstantie huisartsenzorg is bindend. Meer informatie over de geschilleninstantie huisartsenzorg vindt u hier.