Kwaliteitskeurmerk


Huisartsenpraktijk Hermsen voldoet aan de eisen van NHG-Praktijkaccreditering van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)! Dit is het kwaliteitskeurmerk en de methode voor systematische verbetering van de huisartsenpraktijk. NHG Praktijk Accreditering bv (NPA) is het onafhankelijk kwaliteitsinstituut voor de certificering van de reguliere huisartsenzorg. NPA heeft als taak het beheer, de ontwikkeling en de uitvoering van de NHG-Praktijkaccreditering, de methode voor verbetering van huisartsenzorg van, voor en door huisartsen. Een jaar lang heeft de praktijk er hard aan gewerkt om het kwaliteitskeurmerk te halen. Onder meer via een zelfevaluatie, een pre-audit en een audit heeft de praktijk het certificaat met bijbehorend kwaliteitskeurmerk op 20 september 2016 toegekend gekregen.

 

Driejaarlijkse controle-audit

Steekproefsgewijs stelt NPA vast of de praktijk nog steeds voldoet aan de eisen en of de kwaliteit nog voldoende wordt gewaarborgd. Iedere drie jaar onderzoekt een auditor welke verbeteringen de praktijk heeft doorgevoerd, welke resultaten zijn behaald en hoe de praktijk de komende jaren verder aan verbeteringen werkt. Op 1 september 2017 heeft een NPA-auditor de praktijk onderzocht en besloten dat Huisartsenpraktijk Hermsen het certificaat en het keurmerk van NHG-Praktijkaccreditering wederom mag dragen.

img_2311

Dokter Hermsen in 2017 met het behaalde kwaliteitskeurmerk van NHG-Praktijkaccreditering