Spoed

  1. Bij een levensbedreigende situatie belt u 112.
  2. Voor spoedgevallen, bijvoorbeeld open wonden of verbrandingen, gaat u direct naar de huisartsenpraktijk. Als het mogelijk is, bel dan van tevoren zodat we rekening kunnen houden met uw komst: (015) 213 53 58, toets dan 1. 
  3. Buiten kantooruren, in weekenden en op feestdagen belt u voor spoedgevallen de Spoedpost: (015) 251 19 30.