Tarieven

Consult, visite, telefonisch consult, vaccinatie

De maximumtarieven voor incidentele en acute hulpverlening aan passanten/militairen/gemoedsbezwaarden/tijdelijk in Nederland verblijvende buitenlandse patiënten die niet bij of krachtens de Zorgverzekeringswet verplicht zijn verzekerd.

 

Prestatie Maximumtarief
Consult passant korter dan 5 minuten € 17,96
Consult passant vanaf 6 minuten tot 20 minuten € 35,91
Consult passant 20 minuten en langer € 71,83
Visite passant korter dan 20 minuten € 53,87
Visite passant 20 minuten en langer € 89,78
Vaccinatie passant € 17,96

 

De tarieven zijn overeenkomstig de Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2024 – TB/REG-24612-02 van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Huisartsenzorg Delft declareert de gemaakte kosten bij uw zorgverzekeraar. Als het onduidelijk is bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent, betaalt u de declaratie direct contant. U krijgt uiteraard een ontvangstbewijs waarmee u de kosten later zelf kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.