Tarieven

Consult, visite, telefonisch consult, vaccinatie

De maximumtarieven voor incidentele en acute hulpverlening aan passanten
Prestatie Maximumtarief
Consult passant korter dan 20 minuten € 29,31
Consult passant 20 minuten en langer € 58,62
Visite passant korter dan 20 minuten € 43,96
Visite passant 20 minuten en langer € 73,27
Telefonisch consult passant € 14,65
Vaccinatie passant € 14,65

 

De tarieven zijn overeenkomstig de prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2019 – TB/REG-19619-02

Huisartsenpraktijk Hermsen declareert de gemaakte kosten bij uw zorgverzekeraar. Als het onduidelijk is bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent, betaalt u de declaratie direct contant. U krijgt uiteraard een ontvangstbewijs waarmee u de kosten later zelf kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.