Tarieven

Consult, visite, telefonisch consult, vaccinatie

De maximumtarieven voor incidentele en acute hulpverlening aan passanten/militairen/gemoedsbezwaarden/tijdelijk in Nederland verblijvende buitenlandse patiënten die niet bij of krachtens de Zorgverzekeringswet verplicht zijn verzekerd.

 

Prestatie Maximumtarief
Consult passant korter dan 5 minuten € 16,92
Consult passant vanaf 6 minuten tot 20 minuten € 33,84
Consult passant 20 minuten en langer € 67,68
Visite passant korter dan 20 minuten € 50,76
Visite passant 20 minuten en langer € 84,60
Vaccinatie passant € 16,92

 

De tarieven zijn overeenkomstig de Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2023 – TB/REG-23617-03 van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Huisartsenpraktijk Hermsen declareert de gemaakte kosten bij uw zorgverzekeraar. Als het onduidelijk is bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent, betaalt u de declaratie direct contant. U krijgt uiteraard een ontvangstbewijs waarmee u de kosten later zelf kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.