Update dokter Hermsen

Dokter Hermsen is na haar opname in het revalidatiecentrum na drieënhalve maand weer thuis. Ze heeft in ieder geval nog een jaar poliklinische revalidatie te ondergaan, maar het is ook mogelijk dat dit langer duurt. Ze werkt en vecht nog steeds hard aan haar herstel, maar het is en blijft een weg van de lange adem. Hoe ze uiteindelijk herstelt van haar hersenbloeding, is onmogelijk te voorspellen.

Zeer tot haar verdriet en haar spijt staat inmiddels vast dat ze haar beroep als huisarts niet meer kan uitoefenen. Ze is daarom helaas genoodzaakt om afscheid te nemen van u, de patiënt, en van de huisartsenpraktijk. We zoeken naar een waardige opvolger die in de geest van dokter Hermsen de praktijk verder voortzet. Ze dankt u voor het vertrouwen dat u in haar heeft gesteld.

Nog steeds komen uw blijken van medeleven bij de praktijk binnen. Dokter Hermsen waardeert ze zeer, maar ze weet niet hoe ze u persoonlijk kan danken. Via deze weg wil ze u in ieder geval laten weten dat ze u zeer erkentelijk is. Graag maken we van de gelegenheid gebruik u mooie feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar te wensen.

Heribert Korte

praktijkmanager