AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie (EU). De AVG beschermt privacy en persoonsgegevens.

Een organisatie die met persoonsgegevens werkt, heeft volgens de AVG bepaalde plichten. Degene van wie de gegevens zijn, heeft volgens de AVG bepaalde rechten. Naast de AVG gelden er specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO).

Het privacyreglement van Huisartsenzorg Delft informeert u over uw rechten en de plichten van de praktijk volgens de AVG en de WGBO. Wilt u gebruikmaken van uw rechten, dan maakt u dit mondeling of schriftelijk bekend aan Huisartsenzorg Delft via het aanvraagformulier medische gegevens. U kunt uw belangen ook laten behartigen door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, uw curator of uw mentor).