De praktijk van Huisartsenzorg Delft is vanwege vakantie gesloten van maandag 29 april t/m vrijdag 3 mei 2024

De praktijk van Huisartsenzorg Delft is vanwege  vakantie gesloten van

Maandag 29 april 2024 tot en met vrijdag 3 mei 2024

Begint uw achternaam met  de letter A t/m L dan kunt u bellen met de praktijk van:

Dokter Hartel: Telefoonnummer 015-284 00 30

Begint uw achternaam met  de letter M t/m Z dan kunt u bellen met de praktijk van:

Dokter van Tussenbroek :Telefoonnummer: 015-2121662

———————————————————————————————

Buiten kantooruren, uitsluitend voor spoedgevallen, de huisartsenpost:

015- 2511930